Misiunea Scolii

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINȚI

În acord cu viziunea noastră şi cu principiul că progresul poate fi obţinut numai prin performanţă, ne dorim să oferim elevilor noştri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii lor, pregatirea necesară pentru valorificarea întregului lor potenţial astfel încât să obţină performanţa necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru şcoala noastră este asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locală să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecre elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate.