Scurt Istoric

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINȚI

Satul Scobinţi exista încă din secolul al XVI-lea şi este situat la poalele Dealului Vodă, în partea dreaptă a râului Bahlui, pe o suprafaţă de 530 ha.

Comuna Scobinţi este situată în partea de N-V a judeţului Iaşi, la o distanţă de 75 km de municipiul Iaşi, pe DN 28B Targul Frumos-Botoşani, kilometrul 25.


Comuna Scobinţi se învecinează în partea de nord cu teritoriul administrativ al oraşului Hîrlău, în partea de nord-est cu comuna Prăjeni, judeţul Botoşani, în partea de est cu comuna Plugari, în partea de sud-est cu comuna Coarnele Caprei, în partea de sud cu comuna Cepleniţa, în partea de sud-vest cu comuna Cotnari şi în partea de vest cu comuna Sireţel.
Este compusă din şase sate: Scobinţi- reşedinţă, Bădeni, Sticlăria, Feteşti, Zagavia şi Zvarici.

. Populaţia totală este de 7694 de locuitori. La cele 4 şcoli şi 1 gradiniţă învaţă un numar 485 şcolari şi preşcolari; numărul de gospodării este de 2468, populaţia este de cult creştin-ortodox, sunt 5 biserici - din care două monumente istorice, o mânăstire - "Sangeap-Basaraba" în construcţie. Şcoala Scobinţi1 a fost infiinţată în anul 1859 , într-un local bun şi era frecventată de 53 elevi. Clădirea şcolii a fost construită în 1892, era tip “Spiru Haret”, avea 5 săli de clasă şi locuinţa directorului, un număr de 98 elevi şi o suprafaţă de 283 mp.

Şcoala Gimnazială Scobinţi s-a dat în folosinţă în anul 1973 prevăzută cu 8 săli de clasă, ca urmare a creşterii sensibile a ofertei de şcolarizare şi apoi a declarării învăţământului obligatoriu. Până în anul 2005 a fost şcoală coordonatoare la nivelul comunei Scobinţi, iar din anul 2005 a devenit şcoală cu personalitate juridică având în locaţie trei şcoli :
  • Şcoala Primară Scobinţi
  • Grădiniţa cu Program Normal Scobinţi
  • Şcoala Primară Zagavia
Începând cu data de 01.09.2010 Şcoala Gimnazială Scobinţi şi-a extins aria de activitate preluând şi Şcoala Gimnazială Bădeni.